1. Garantinis remontas – nemokamas remontas, kuris atliekamas MOBILENA serviso centro suteiktai garantijai aptarnauti. Garantija galioja suteiktą laikotarpį, jei įrenginys buvo naudotas pagal gamintojo saugaus naudojimo taisykles. Garantija galioja atliktiems darbams ir keistoms dalims.
 2. Remontas – mokama paslauga, gedimų pašalinimas, programinės įrangos tvarkymas.
 3. Jei klientas perduoda įrenginį remontui, bet nesutinka su paskaičiuota remonto kaina ar dėl kitų priežasčių nusprendžia nepalikti įrenginio taisymui, tuomet yra taikomas diagnostikos mokestis (kaina nurodyta kainoraštyje). Diagnostikos mokestis gali būti taikomas ir tais atvejais jeigu įrenginys buvo atiduotas garantiniam taisymui, tačiau gedimo nėra ar atsiradęs gedimas yra nesusijęs su MOBILENA serviso centro remontu. Diagnostika apima sugedusių dalių nustatymą bet ne jų keitimą ar taisymą.
 4. MOBILENA serviso centras gali taikyti diagnostikos mokestį, jei klientas reikalauja įrenginio apžiūros išvadų.
 5. MOBILENA serviso centras neatsako už pažeidimus, kurie atsiranda išrenkant įrenginį, jeigu jame yra įdėtos gamintojo neautorizuotos arba blogos kokybės dalys. Taip pat neatsako už apsauginių stikliukų ar plėvelių išsaugojimą, jeigu remonto metu jie turi būti nuimti.
 6. Iškilus papildomiems klausimams, dėl įrenginio gedimų, ar esant poreikiui, sužinoti papildomą informaciją, MOBILENA serviso centro darbuotojai bandys susisiekti su klientu 5 darbo dienas iš eilės. Nepavykus susisiekti, MOBILENA serviso centras turi teisę neremontuotą įrenginį grąžinti be išankstinio įspėjimo.
 7. Jei nuo dienos, kai serviso centras pranešė klientui skambučiu, sms arba el. paštu apie būtinybę pateikti papildomą informaciją, praėjo 5 darbo dienos ir klientas neatsakė arba neatsiuntė priedų, serviso centras turi teisę grąžinti klientui įrenginį be išankstinio įspėjimo ir neatlikti remonto.
 8. Remonto darbai atliekami kuo skubiau, iki 15 kalendorinių dienų laikotarpyje, tačiau remonto terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į tai, kad sugedusios detalės nėra serviso centro sandėlyje ir dalių tiekėjų sandėliuose. Tokiais atvejais serviso centras įsipareigoja klientui trumpąja žinute pranešti apie būtinybę pratęsti remonto terminą.
 9. Paslaugos kainą nustato serviso centro specialistai pagal MOBILENA serviso centro paslaugų kainoraštį. Jei to reikalauja klientas, serviso centro specialistai pateikia išsamius paaiškinimus dėl kainoraštyje nurodytų kainų, atliekamų darbų specifikos. Jei atliekamas įrenginio negarantinis remontas, aptarnavimo centras atliktam remontui ir pakeistoms detalėms suteikia 6 mėnesių garantiją, kuri skaičiuojama nuo įrenginio atidavimo klientui dienos. Garantija nevaržo kliento teisių, kurias suteikia taikomi teisės aktai.
 10. Perduodamas įrenginį remontui, klientas yra informuojamas ir suvokia, kad gali prarasti įrenginyje išsaugotus duomenis (kontaktus, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus, kalendoriaus įrašus ir pan.). Už duomenų išsaugojimą yra atsakingas klientas. Duomenų išsaugojimas prieš remontą yra mokama paslauga ir klientas privalo pranešti atsakingiems serviso centro darbuotojams apie pageidavimą išsaugoti duomenis prieš perduodamas įrenginį remontuoti.
 11. Klientas savo parašu patvirtina, kad įrenginys yra jo nuosavybė ir jo nurodyti duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris) yra teisingi. Klientui pateikus klaidingą informaciją ir dėl to aptarnavimo centrui patyrus nuostolių, klientas įsipareigoja padengti visas patirtas išlaidas.
 12. MOBILENA serviso centras įsipareigoja nemokamai saugoti kliento įrenginį 60 kalendorinių dienų nuo akimirkos, kai klientui pranešama elektroniniu laišku, trumpąja žinute arba skambučiu apie galimybę atsiimti įrenginį. Už ilgesnį įrenginio saugojimą klientas įsipareigoja mokėti 0,30 EUR (trisdešimt euro centų) už kiekvieną tolesnę parą.
 13. Prieš atsiimdamas įrenginį, klientas privalo sumokėti visas su gautomis paslaugomis susijusias išlaidas: už mokamą remontą, diagnostiką, įrenginio saugojimą ir pan.
 14. Po remonto atsiimdamas įrenginį klientas serviso centrui pateikia priėmimo kvitą. Pametus priėmimo kvitą, aptarnavimo centras išduoda įrenginį tik priėmimo kvite nurodytam asmeniui. Tokiu atveju, prieš išduodant įrenginį, klientas serviso centrui privalo pateikti reikalaujamus dokumentus arba jų kopijas, kurios patvirtina kliento tapatybę ir ryšį su įrenginiu.
 15. Atsiimdamas įrenginį po remonto, klientas privalo patikrinti:
  a) ar po remonto atsiimtas įrenginys yra tokios pačios komplektacijos, kokios buvo perduodant remontuoti;
  b) ar po remonto pašalinti registruoti įrenginio gedimai;
  c) ar po remonto neatsirado naujų išorinių įrenginio defektų.
  Bet kokias pretenzijas dėl remonto klientas privalo pateikti serviso centrui prieš atsiimdamas įrenginį. Atsiimdamas įrenginį klientas savo parašu išdavimo kvite patvirtina, kad atliko nurodytą patikrinimą, įrenginio remontas atliktas kokybiškai ir dėl to klientas neturi pretenzijų serviso centrui.
 16. Pokalbiai telefonu ar/ir komunikavimas kitomis elektroninėmis priemonėmis tarp Kliento ir UAB „Mobilena“ dėl teikiamų paslaugų gali būti įrašomi ir saugomi, siekiant dokumentuoti paslaugos teikimo veiksmus, tikrinti ir gerinti paslaugų kokybę ar spręsti ginčus tarp Kliento ir UAB „Mobilena“.